Start Śladami sławnych Polaków Regulamin konkursu
Regulamin Konkursu „Śladami sławnych Polaków” Drukuj

(edycja V, rok 2013-2014)

 1. Konkurs „Śladami sławnych Polaków” jest organizowany przez Biuro Podróży „Molenaar Tours” w Hadze (Den Haag, Nederland).
   
 2. Celem konkursu jest popularyzacja, szczegółnie wśród holenderskiej Polonii wiedzy na temat sławnych Polaków.
   
 3. Aby móc głosować w konkursie należy być zarejestrowanym w Klubie Klienta WYCIECZKI.nl
   
 4. W konkursie można wziąść udział na jeden z wybranych sposobów:

  • Sposób 1: należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe przez zaznaczenie odpowiedzi w formularzu konkursowym zamieszczonym na stronie www.wycieczki.nl,  
    
  • Sposób 2: należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe przez zaznaczenie odpowiedzi w formularzu konkursowym zamieszczonym na stronie www.wycieczki.nl oraz:
   - kliknąć "Lubię to" i dodać na Facebook-u do ulubionych naszą
     stronę http://www.facebook.com/pages/Wycieczkinl/289654814436181
   - podać w formularzu konkursowym adres internetowy swojego profilu 
     na Facebook-u,
   - zachować naszą strone w "ulubionych" na Facebook-u co najmniej
     do 30 stycznia 2014
   - wstawić w swoim profilu na Facebook-u komentarz podany w formularzu
     konkursowym.
    
    
 5. Jedna osoba może uczestniczyć (głosować) w danej edycji konkursu tylko jeden raz.
   
 6. Wśród osób, które do 29 stycznia 2014 udzielą prawidłowej odpowiedzi, zostaną wylosowane następujące nagrody ufundowane przez Biuro Podróży „Molenaar Tours” w Hadze:
  • wycieczka do Paryża dla 1 osoby,
  • wycieczka do Londynu dla 1 osoby,
  • 10 nagród pocieszenia: niespodzianki.
    
 7. W przypadku gdy nagrodę - wycieczkę wylosuje osoba, która głosowała sposobem 2 (opisanym w pkt 4.) otrzyma dodatkową nagrodę: będzie mogła zabrać gratis 1 osobę towarzysząca na wygrana wycieczkę.
   
 8. V edycja konkursu (rok 2013-2014) zostanie zakończona losowaniem nagród, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie www.wycieczki.nl oraz w prasie polonijnej w Holandii. Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na publikacje swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęcia) w przypadku wylosowania nagrody wycieczki.
   
 9. Nagrodę można wykorzystać przez 12 miesięcy czyli do 30 stycznia 2015 roku. Terminy wycieczek są na bieżąco publikowane na stronie www.wycieczki.nl (wykaz miast, z których jest wyjazd, i do których jest powrót podany jest w opisie każdej wycieczki).
   
 10. Podanie prawdziwych i prawidłowych danych (imię i nazwisko, adres e-mail) jest warunkiem wykorzystania nagrody.
   
 11. Nagroda jest imienna i nie podlega odstąpieniu, to znaczy, że na wycieczkę pojedzie zwycięzca (określony imieniem i nazwiskiem).
   
 12. Jeżeli zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, to powinien z nią pojechać na wycieczkę rodzic lub pełnoletni opiekun (na własny koszt).
   
 13. W konkursie NIE MOGĄ uczestniczyć: pracownicy i współpracownicy Biura „Molenaar Tours”, właściciele, pracownicy i współpracownicy firm i instytucji współpracujących z Biurem „Molenaar Tours” oraz członkowie ich rodzin.
   
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w interpretacji regulaminu i zasad konkursu rozstrzyga ostatecznie organizator konkursu Biuro „Molenaar Tours” w Hadze.
   
 15. Kolejna VI edycja konkursu na rok 2014 zostanie ogłoszona na stronie www.wycieczki.nl po zakończeniu edycji V.
   
 16. Prawa autorskie do nazwy konkursu oraz tekstu niniejszego regulaminu są zastrzeżone dla Biura Podróży „Molenaar Tours”. Wszelkie prawa zastrzeżone © Molenaar Tours 2009-2014.

 

 

Bilety autokarowe i lotnicze do Polski oraz innych krajów - na wszystkie linie  
 Copyright © 2009-2022 Biuro Podróży „Molenaar Tours”. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design & webmaster by Arsmo.nl
  

wycieczki.nl Busy do Holandii, busy z Holandii do Polski Praca w Holandii