Koszty rezygnacji z wycieczki autokarowej

Rezygnacja Uczestnika z wycieczki. Rezygnacje należy zgłosić e-mailem, podając numer zamówienia.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z wycieczki (niezależnie  z jakiego powodu) zostaną naliczone następujące koszty:

rezygnacja najpóźniej  70 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 5% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej  60 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 10% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej  50 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 15% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej 40 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 35% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej 30 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 50% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej 20 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 60% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej 15 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 75% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej 10 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 80% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej  6 dni przed rozpoczeciem wycieczki, koszty od osoby 90% ceny wycieczki

rezygnacja najpóźniej  3 dni przed rozpoczeciem  wycieczki, koszty od osoby 95% ceny wycieczki

nieobecność w momencie odjazdu autobusu, koszty 100%.

 

Po odliczeniu kosztów rezygnacji należna kwota zostanie przekazana w ciagu 2 dni na konto, z którego wpłynęła zaplata.

Ilość dni jest liczona zaczynając od dnia zgłoszenia e mailem rezygnacji do dnia poprzedzającego wycieczkę

Gwarancja finansowa

Gwarancja finansowa

Polskie czy holanderskie?

Biuro Molenaar Tours zostało zarejestrowane w 1998 roku w KvK w Den Haag.

W sensie prawnym jest to biuro holenderskie, posiadające uprawnienia tour-operatora i gwarancje holenderskiego funduszu SGR.

Wśród Polonii w Holandii jesteśmy znani jako biuro polskie ze względu na ofertę skierowaną do Polaków.